loader

Online lessen - 20 april 2020

 

In verband met de coronamaatregelen is Lest Best gestart met lesgeven op afstand. Blik op Werk keurt online lessen in deze periode goed als de cursist daarvoor toestemming heeft gegeven. Ook hanteren wij de regels die hiervoor speciaal zijn opgesteld door de overheid.

Wij maken gebruik van Zoom voor de online lessen en er is een studentenportal. De eerste ervaringen zijn positief en wij zijn blij verrast met het aantal cursisten dat de weg naar het online lokaal heeft kunnen vinden.

De nieuwe startdata voor de online cursussen zijn bekend. Inschrijven kan zoals gebruikelijk via de website. De intake gesprekken vinden online plaats.

Ondanks alles, hopen wij dat we snel weer klassikaal mogen lesgeven.

We wensen iedereen veel gezondheid toe.


Lest Best gaat tijdelijk dicht vanaf maandag 16 maart 2020 - 13 maart 2020

 

Om de gevolgen van de huidige bedreiging van het Coronavirus te beperken zal Lest Best per direct tijdelijk geen les meer geven. Alle cursisten van Lest Best zijn hiervan inmiddels op de hoogte gebracht. Iedere week wordt de situatie opnieuw beoordeeld en wordt vastgesteld of de lessen weer opgestart kunnen worden. Zodra er meer bekend is over de situatie of als er veranderingen zijn in ons beleid, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

Wij betreuren dat deze maatregel nodig is en bieden onze excuses aan voor het ongemak en eventuele nadelige gevolgen van ons beleid. Helaas kunnen wij geen andere beslissing nemen gezien de gehele situatie. Wij rekenen op uw begrip. Hieronder beschrijven wij nog hoe wij tot dit besluit zijn gekomen.

Om de verspreiding van het Coronavirus te beperken zijn diverse strenge maatregelen door het kabinet afgekondigd. Evenementen met meer dan 100 bezoekers zijn verboden, reizen met het openbaar vervoer wordt afgeraden, mensen moeten waar mogelijk thuiswerken enzovoorts. Het is volgens premier Rutte niet nodig om de scholen te sluiten. Hij noemt als reden daarvoor dat op de Nederlandse scholen een klein risico op verspreiding bestaat en dat het sluiten van de scholen voor teveel problemen zal leiden. Universiteiten en hogescholen hebben besloten om geen fysiek onderwijs meer te geven tot in elk geval eind maart. De aanleiding hiervoor is: 'Omdat er op universiteiten en hogescholen sprake is van volwassenen, vele nationaliteiten en vele in- en uitreisbewegingen zijn de risico's daar groter'.

Lest Best is een school met een specifieke doelgroep: hoogopgeleide buitenlanders. Bij ons zijn er dagelijks ruim 100 personen in het gebouw aanwezig, van buitenlandse komaf en van volwassen leeftijd. Wij moeten daarom het voorbeeld van de hogescholen en universiteiten volgen, ondanks dat de scholen volgens het RIVM en het kabinet nog niet dicht hoeven. Het is onduidelijk hoe de situatie zich de komende weken ontwikkelt en daarom moeten wij als school onze verantwoordelijkheid en het zekere voor het onzekere nemen.

Wij begrijpen dat deze maatregel niet voor iedereen goed uitkomt of misschien als onnodig wordt gezien. Wij begrijpen ook dat dit voor sommige cursisten tot problemen kan leiden. Er zijn cursisten met een krappe planning, die in september willen instromen in een vervolgopleiding of die een examentraining volgen en misschien al examen hebben ingepland. Gezien de maatschappelijke onrust, de grote onzekerheid over hoe het zich verder ontwikkelt zijn wij er toch van overtuigd dat het tijdelijk stoppen van de lessen de juiste beslissing is. We voorkomen hiermee dat er bij ons op school leraren of cursisten besmet raken met het Coronavirus. We hopen dat het zo ook mogelijk is om, zodra de bedreiging van het virus verminderd is, de lessen in korte tijd weer op te starten en door te gaan met het leren van de Nederlands taal. We bekijken verder de mogelijkheid om na de tijdelijke stop van de lessen, extra lessen in te plannen om de opgelopen achterstand in te halen.


Lest Best behaalt het NRTO-keurmerk - 20 februari 2020

 

Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen cursisten ervan uitgaan dat Lest Best voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk.


Openingstijden tijdens de feestdagen - 23 december 2019

 

Lest Best is gesloten van 23 december 2019 t/m 5 januari 2020. Op 6 en 7 januari beginnen de lessen weer.

Wij wensen iedereen fijne dagen.


Lest Best beoordeeld met 4 sterren! - 15 oktober 2019

 

Ook dit jaar is de kwaliteit van het cursusaanbod van Lest Best gecontroleerd door Blik op Werk. We hebben deze keer maar liefst 4 sterren gekregen voor het keurmerk Inburgeren! Daarnaast beoordelen onze cursisten ons met het rapportcijfer 8 en is er een slagingspercentage van 93% behaald. Dat zijn resultaten waar we trots op zijn. Bij dezen willen we graag alle cursisten bedanken voor het deelnemen aan het klanttevredenheidsonderzoek en voor de inzet die zij hebben geleverd bij het volgen van onze cursussen.
Nieuwsgierig naar het onderzoeksrapport van Blik op Werk? Je kunt hier alle resultaten bekijken.
Tot ziens bij Lest Best!


nl_NLDutch